I Naučno - stručni Simpozijum "Pivo, pivarstvo i hmeljarstvo"


sa međunarodnim učešćem 2017.
28.08 - 30.08.

u okviru manifestacije „Dani piva“, Zrenjanin, SRBIJA