II Naučno - stručni Simpozijum "Pivo, pivarske sirovine i oprema“


sa međunarodnim učešćem 2018.
27.08 - 30.08.

u okviru manifestacije „Dani piva“, Zrenjanin, SRBIJA